Kosten eigen risico zorgverzekering Bravis Moeder & Kindcentrum

Als je als moeder na de bevalling om medische redenen in het ziekenhuis moet blijven, mag je baby bij jou in het ziekenhuis blijven. Als de baby verder gezond is, brengen wij de verblijfkosten in rekening bij jouw zorgverzekeraar. Deze kosten worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Omdat kinderen geen eigen risico hebben, brengt de zorgverzekeraar deze kosten niet bij je in rekening.

Verblijf van moeder in het Bravis Moeder & Kindcentrum met gezonde baby

Als je als moeder na de bevalling om medische redenen in het ziekenhuis moet blijven, mag je baby bij jou in het ziekenhuis blijven. Als de baby verder gezond is, brengen wij de verblijfkosten in rekening bij jouw zorgverzekeraar. Deze kosten worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Omdat kinderen geen eigen risico hebben, brengt de zorgverzekeraar deze kosten niet bij je in rekening.
 

Deze regeling geldt niet voor onderstaande situaties.

Verblijf van baby in het Bravis Moeder & Kindcentrum met gezonde moeder

Als de baby na de bevalling om medische redenen in het ziekenhuis moet blijven, en jij als gezonde moeder daarom ook in het ziekenhuis verblijft, zijn daar kosten aan verbonden. Wij brengen jouw verblijfskosten in rekening bij je zorgverzekeraar. Deze kosten vallen vaak onder het eigen risico!

Overplaatsing naar een ander ziekenhuis

Het kan zijn dat jij en de baby om medische of andere reden overgeplaatst worden naar een ander ziekenhuis. De kosten hiervoor worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Houd er rekening mee dat niet alle kosten vergoed worden en dat je het verplichte eigen risico moet betalen!

Vragen over vergoeding of betaling?

Heb je vragen over de vergoeding of de betaling? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar.